Dobrovolná služba v Ázerbajdžánu

Historie katolické církve a Salesiánů v Ázerbajdžánu

V roce 1882 vznikla v Baku samostatná katolická farnost (dříve místní komunita spadala pod Gruzínskou farnost Tetri Tskaro). Byl zde postaven kostel Neposkvrněného Početí Nejsvětější Panny Marie jako místo modlitby zejména pro Polské obyvatele Baku, který začal sloužit svému účelu v roce 1912. Komunita zde v této době čítala asi 1500 věřících. Jako výsledek sovětské protináboženské kampaně byl kostel v roce 1931 zničen (podobně jako zdejší pravoslavná katedrála Alexandra Něvského i historická mešita z 13.století). V roce 1937 byl jediný místní katolický kněz Stefan Demurov zatčen a poslán do koncentračního tábora na Sibiři, kde byl následujícího roku popraven.

Katolická komunita v Baku byla obnovena v roce 1997, kdy Vatikán odpověděl na žádost místní polské komunity z roku 1992 a vysílá sem polského kněze Jerzy Piluse. Když tento kněz přijel, prý dva týdny chodil po městě hledajíc katolíky, ale žádného nenašel. Polští katolící se naneštěstí již odstěhovali a zůstalo jich pouze pár. Přesto zůstal a posléze narazil na tyto zbývající krajany, kteří se soukromě scházeli k modlitbám. Začal také připravovat místní katechumeny na křest a zanedlouho vzniká rozrůstající se komunita pravidelně docházející na mši svatou. V jubilejním roce 2000 nastává změna: v Baku je zřízena misie „sui iuris“ (tzn. samostatná, svéprávná), vedená Salesiány Dona Boska. Misie byla svěřena slovenským Salesiánům a prvním představeným misie byl jmenován don Jozef Daniel Pravda. V roce 2002 se odehrála další nesmírně důležitá událost: návštěva papeže Jana Pavla II. v Baku. Díky této návštěvě byla církvi slíbena půda pro vystavení nového kostela a po získání prostředků byl v roce 2006 postaven nový kostel Neposkvrněného Početí Nejsvětější Panny Marie. V současnosti v Baku působí 7 bratrů Salesiánů ze Slovenska, kteří se starají o místní farnost, provozují centrum Maryam a založili zde Dům Sester Matky Terezy.

V Ázerbajdžánu je okolo 99% obyvatel muslimů (údaj z 2009), z nichž většinu tvoří šiitští muslimové. Zbytek je zejména pravoslavného vyznání. Podle údajů katolické církve zde bylo v roce 2003 250 katolíků.

Činnost Salesiánů

Misijní činnost

Upevnění zdejší přítomnosti katolické církve a vytváření předpokladů pro její další růst a rozvoj. Evangelizace farnosti, aby se stala živým svědectvím víry.

Centrum Maryam

Situace ve školství je v Ázerbajdžánu špatná. Učitelé ve školách dostávají velmi nízké platy, se kterými se dá jen těžko vyžít. Proto se ve školách věnují zejména těm dětem, jejichž rodiče jim nějak finančně vypomohou. Centrum Maryam je koncipováno jako školské zařízení, které se zabývá hlavně doučováním pro děti z chudších rodin, které si nemohou dovolit na vzdělání připlácet. Školu navštěvuje asi 200 dětí, za studium se platí symbolický poplatek.

Doučují se zde jazyky a předměty jako fyzika, matematika, chemie, dějepis a zeměpis. Probíhají zde také počítačové kurzy a dále zájmové kroužky jako kytara, kreslení, tanec, různé sportovní aktivity...

Od roku 2009 centrum Maryam zahájilo nový projekt "Tvoje budoucnost", který umožňuje těm, kdo ukončili základní školu, vyučit se v nějakém oboru a získat certifikát (elektrikář, instalatér, svářeč, kuchař, kadeřník, ale i např. počítačový grafik a designér).

Centrum také organizuje letní tábor pro děti na pláži nedaleko Baku a různé poznávací výlety. 

 Náplň dobrovolné služby

 • Práce s dětmi v centru Maryam - doučování, kroužky.
 • Pomoc se zajištěním chodu centra (proviant, ekonomika, technické zázemí...).
 • Život s komunitou, výpomoc s domácími pracemi.
 • Pomoc s čímkoliv bude potřeba :).

V období září 2008 - červenec 2009 zde byla naše dobrovolnice Tereza Dobiášová. Můžete si přečíst její dopisy nebo navštívit její osobní stránky.

Další odkazy:

 • Webové stránky centra Maryam.
 • Rozhovor s prvním představeným salesiánů v Baku J.D.Pravdou (2002)
 • Článek o návštěvě papeže Jana Pavla II. v Baku (2002).
 • Webové stránky katolické církve v Ázerbajdžánu.
 • Angličtí dobrovolníci v Baku a jejich dojmy zde a zde.

DMS pro Adopci nablízko!

Projekt Adopci nablízko můžete podpořit prostřednictvím služby DMS, kterou zajišťuje Fórum dárců.

Jak přesně dárcovskou SMS poslat pro jednorázový příspěvek

Do textové zprávy napište: DMS ADOPCENABLIZKO 30
Cena této DMS je 30 Kč

DMS ADOPCENABLIZKO 60
Cena této DMS je 60 Kč

DMS ADOPCENABLIZKO 90
Cena této DMS je 90 Kč

Zprávu zašlete na tel. číslo: 87 777 


Jak přesně dárcovskou SMS poslat pro dlouhodobou podporu

DMS TRV ADOPCENABLIZKO 30
Cena této DMS je 30 Kč měsíčně.

DMS TRV ADOPCENABLIZKO 60
Cena této DMS je 60 Kč měsíčně.

DMS TRV ADOPCENABLIZKO 90
Cena této DMS je 90 Kč měsíčně.

Zprávu zašlete na tel. číslo: 87 777 

Více informací naleznete na www.darcovskasms.cz.

Pomáhejte s námi

Staňte se členem Klubu přátel a pomáhejte se námi!

   • 860 Kč - přípravný víkend pro jednoho dobrovolníka

   • 320 Kč - den práce dobrovolníka v Indii
    o        V Indii momentálně pomáhá: Martina Švehláková (jih)

 • 650 Kč - 2 týdny pojištění pro jednoho dobrovolníka v Zambii:

         o       V Zambii momentálně pomáhá: Marie Procházková, v Indii Jakub Honěk a v Bulharsku  Václav Jakubíček, Dorota Sedláčková, Jan Tomiga a Kateřina Váňová. 

  Registrujte se ZDE......

  ... a pomáhejte s námi!