Dobrovolná služba v Bulharsku

Co obnáší dobrovolná služba v Bulharsku?

O místo dobrovolníka se mohou ucházet mladí lidé, dívky i chlapci, ve věku od 18 let.  Dobrovolník může poznat jinou kulturu, zažít život v komunitě a přispívat svou prací na pomoc dětem a mladým lidem v Bulharsku.  Dobrovolná služba může být krátkodobá nebo dlouhodobá:

Krátkodobý volontariát

 • Vždy červenec. 
 • Max. 4 lidé (2 chlapci + 2 dívky)
 • Pomoc především s letními tábory pro romské a bulharské děti.

Dlouhodobý volontariát

 • Zpravidla říjen-srpen.
 • Zapojení do střediska mládeže v Kazanlaku a nového díla pro romské děti ve Staré Zagoře.
 • Zpravidla 2 lidé ročně.
 • Tato dobrovolná služba může být podpořena programem EUMládež v akci.

Oblasti činnosti dobrovolníka

Práce s dětmi a mládeží

Je třeba vzít v potaz, že v Bulharsku je v oratoři přítomna povětšině mužská populace, jedná se často o příslušníky romského etnika. Od dobrovolníka se žádá:

 • podílení se na činnosti střediska mládeže - asistence, vymýšlení nových programů a činností pro děti v rámci volného programu ve středisku, vedení kroužků (kroužky v současné době: počítačový, výtvarný, kytara, angličtina, posilovna), pořádání turnajů, různých setkání i duchovních obnov.
 • výlety - asistence na výletech s dětmi, vymýšlení her.
 • letní a zimní tábory - asistence na táborech, vymýšlení programů a her.
 • asistence na mimoprogramových akcích pro děti a mládež - hodně času také zaberou neočekávané žádosti a přání našich dětí a mladých lidí (např. posilovna mimo rámec otvírací doby aj.)
 • výchovné působení na děti po vzoru preventivního výchovného systému. - co je preventivní výchovný systém Dona Boska?

Manuální činnost  

Je jasné, že někteří se necítí na to, pracovat přímo s dětmi a mládeží, proto mohou svoji dobrovolnou službu realizovat manuální prací. (V Kazanlaku i v Jambolu se dost staví, proto je možné se také zapojit do údržby domu a zahrady, výroby nových věcí pro činnost střediska apod.)

Podílení se na sociální činnosti

Salesiáni v Bulharsku pomáhají Bulharům i v sociální oblasti. Zde je kolikrát potřeba příprava balíčků pomoci, třídění materiální pomoci přicházející z ciziny, rozdělování a přidělování balíčků pomoci všem potřebným, apod.

Spoluúčast na životě komunity salesiánů

Dobrovolníci se podílí také na vaření, uklízení, psaní dopisů apod. Samozřejmě v rámci komunity je nabízena společná modlitba i částečně společný program.

Realizace podle svých schopností a zájmů

Záleží na potřebě místa a schopnostech každého jednotlivého dobrovolníka.

Očekávání od dobrovolníka

Určitá duchovní i lidská zralost, otevřenost pro práci s mládeží, schopnost žít v komunitě a spolupracovat v týmu, ochota přijmout jinou kulturu v celé své rozmanitosti.

Středisko dětí a mládeže

Středisko dětí mládeže - Oazis se věnuje všem dětem a mládeži, kteří přicházejí. V takzvané oratoři je volný program a je to místo pro seznámení s mladými lidmi, zmonitorování jejich životní situace, pomoc v jejich lidském (pokud jsou křesťany) i v křesťanském růstu, zapojením je v různých kroužcích, akcích pořádaných střediskem i duchovních programech. Zde je obrovská oblast možností, ale ve všech programech se preferuje přítomnost salesiána nebo asistence.

Farnosti

Farnosti jsou tvořeny převážně z pravoslavných křesťanů. Přesto je nutné se i těmto našim lidem věnovat a i jim pomáhat v jejich těžkých situacích a v jejich víře. Proto pro ně pořádáme různé duchovní obnovy, vzdělávání ve víře, zpěvu apod. I toto je obrovské pole práce, ale práce velice důležité a potřebné.

Komunita salesiánů

Hodně práce je i v samotné komunitě, kde se její členové musí postarat o její chod. To znamená, že je třeba se podílet na všech pracech, které jsou spojené s životem komunity. Zároveň je třeba respektovat soukromí salesiánů .

Sociální pomoci

V rámci chudoby celé země se snažíme pomáhat mladým lidem, kteří mají materiální nedostek, školám, nemocnicím, postiženým dětem, menšinám, aby se mohli vzdělávat, pracovat a aktivně rozvíjet svůj život.

Letní tábory

Letní tábory patří o prázdninách k nejdůležitějším akcím, které jsou během roku. Zde mají možnost děti a mladí lidé odjet pryč z města a věnovat se různým, pro ně prospěšným aktivitám. I zde je nepřeberné množství příležitostí pro dobrovolníky, kteří se mohou zapojovat do přípravy a realizace táborů.

Všeobecné informace o Bulharsku


Základní informace

Dějiny Bulharska v datech

Bulharská mytologie

Lidová poezie

Lidové zvyky, literatura, divadlo, architektura, tvorba, hudba, výtvarné umění

Bulharská národní kuchyně

Katolická církev východního obřadu

Pravoslavná církev

Pravoslavné ikony

Bulharský jazyk, základní slovní zásoba

MP3 ke stažení   půlhodina výuky Bulharštiny (28MB)  

Bývalí a současní dobrovolníci

Podívejte se na fotogalerie a webové stránky našich bývalých i současných dobrovolníků v Bulharsku! Přečtěte si také dopisy dobrovolníků!

Dlouhodobí

2005/6 Martin Jílek
2006/8 Pavel Osoha
2006/7 Jiří Štercl
2007/9 František Jeleček
2008/9 Martin Kužela: fotky  
2009/10 Lukáš (Tidít) Petrucha
!2010/11 Markéta Obručová
!2010/11 Monika Petruchová


Krátkodobí

červenec 2005 - Veronika Dulinková, Lucie Mayerová, Alena Řezníčková
červenec 2006 - Petra Brychtová, Sabina Linhartová
červenec 2007 - Ondřej Bílý, Jitka Kotalová , Jan Pospíšilík, Michaela Rybová
červenec 2008 - Markéta Dubišarová, Halka Kračmerová, Hanka Krusberská, Jakub Řeháček, Pavla Sadílková
červenec 2009 - Markéta Krieglerová, František Rochovanský, Hana Savčáková
červenec 2010 - Jan Drahota, Josef Holomek, Eva Menčlová

DMS pro Adopci nablízko!

Projekt Adopci nablízko můžete podpořit prostřednictvím služby DMS, kterou zajišťuje Fórum dárců.

Jak přesně dárcovskou SMS poslat pro jednorázový příspěvek

Do textové zprávy napište: DMS ADOPCENABLIZKO 30
Cena této DMS je 30 Kč

DMS ADOPCENABLIZKO 60
Cena této DMS je 60 Kč

DMS ADOPCENABLIZKO 90
Cena této DMS je 90 Kč

Zprávu zašlete na tel. číslo: 87 777 


Jak přesně dárcovskou SMS poslat pro dlouhodobou podporu

DMS TRV ADOPCENABLIZKO 30
Cena této DMS je 30 Kč měsíčně.

DMS TRV ADOPCENABLIZKO 60
Cena této DMS je 60 Kč měsíčně.

DMS TRV ADOPCENABLIZKO 90
Cena této DMS je 90 Kč měsíčně.

Zprávu zašlete na tel. číslo: 87 777 

Více informací naleznete na www.darcovskasms.cz.

Pomáhejte s námi

Staňte se členem Klubu přátel a pomáhejte se námi!

   • 860 Kč - přípravný víkend pro jednoho dobrovolníka

   • 320 Kč - den práce dobrovolníka v Indii
    o        V Indii momentálně pomáhá: Martina Švehláková (jih)

 • 650 Kč - 2 týdny pojištění pro jednoho dobrovolníka v Zambii:

         o       V Zambii momentálně pomáhá: Marie Procházková, v Indii Jakub Honěk a v Bulharsku  Václav Jakubíček, Dorota Sedláčková, Jan Tomiga a Kateřina Váňová. 

  Registrujte se ZDE......

  ... a pomáhejte s námi!