Dobrovolná služba v České Republice

Pro podrobnosti o jednotlivých místech dobrovolné služby v České republice klikněte na místo na mapě.

Práce s dětmi a mládeží

 • podílení se na činnosti střediska mládeže - asistence, vymýšlení nových programů a činností pro děti v rámci volného programu ve středisku, vedení kroužků, pořádání turnajů, různých setkání i duchovních obnov.
 • výlety - asistence na výletech s dětmi, vymýšlení her
 • letní a zimní tábory - asistence na táborech, vymýšlení programů a her.
 • výchovné působení na děti po vzoru preventivního výchovného systému

Všechny tyto akce je třeba vykonávat s ohledem na projekt a cíle Salesiánů Dona Boska.

Manuální činnost

Je jasné, že někteří se necítí na to pracovat s mládeží, proto mohou svoji dobrovolnou službu realizovat manuální prací (údržba domu, zahrady, výroba nových věcí pro činnost střediska apod.).

Spoluúčast na životě komunity salesiánů

Dobrovolníci se mohou podílet také na vaření, uklízení, psaní dopisů apod. Samozřejmě v rámci komunity je nabízena společná modlitba i částečně společný program s ohledem na soukromí salesiánů (informace dle jednotlivých nabízených míst).

Realizace podle svých schopností a zájmů

Je dobré konzultovat své dary a jejich využití již během času přípravy a pak i na konkrétním místě podle aktuální situace.

Cílem dobrovolné služby není jen konkrétní pomoc potřebným, ale také růst každého z dobrovolníků a získávání nových kompetencí pomocí neformálního vzdělávání.

DMS pro Adopci nablízko!

Projekt Adopci nablízko můžete podpořit prostřednictvím služby DMS, kterou zajišťuje Fórum dárců.

Jak přesně dárcovskou SMS poslat pro jednorázový příspěvek

Do textové zprávy napište: DMS ADOPCENABLIZKO 30
Cena této DMS je 30 Kč

DMS ADOPCENABLIZKO 60
Cena této DMS je 60 Kč

DMS ADOPCENABLIZKO 90
Cena této DMS je 90 Kč

Zprávu zašlete na tel. číslo: 87 777 


Jak přesně dárcovskou SMS poslat pro dlouhodobou podporu

DMS TRV ADOPCENABLIZKO 30
Cena této DMS je 30 Kč měsíčně.

DMS TRV ADOPCENABLIZKO 60
Cena této DMS je 60 Kč měsíčně.

DMS TRV ADOPCENABLIZKO 90
Cena této DMS je 90 Kč měsíčně.

Zprávu zašlete na tel. číslo: 87 777 

Více informací naleznete na www.darcovskasms.cz.

Pomáhejte s námi

Staňte se členem Klubu přátel a pomáhejte se námi!

   • 860 Kč - přípravný víkend pro jednoho dobrovolníka

   • 320 Kč - den práce dobrovolníka v Indii
    o        V Indii momentálně pomáhá: Martina Švehláková (jih)

 • 650 Kč - 2 týdny pojištění pro jednoho dobrovolníka v Zambii:

         o       V Zambii momentálně pomáhá: Marie Procházková, v Indii Jakub Honěk a v Bulharsku  Václav Jakubíček, Dorota Sedláčková, Jan Tomiga a Kateřina Váňová. 

  Registrujte se ZDE......

  ... a pomáhejte s námi!