Dobrovolná služba v Indii

Breads (jižní Indie)

BREADS je salesiánská rozvojová organizace, jejímž cílem je podpora a rozvoj vzdělávacích a sociálních projektů pro děti a mládež v jižních státech Karnataka a Kerala. Jednou z forem pomoci je získávání dobrovolníků do těchto míst. Více informací (angicky): www.breadsbangalore.org

Více informací.

Dimapur (severovýchodní Indie)

Salesiáni v této části Indie působí již od první poloviny 20. století. Od roku 1935 zde také žil a do své smrti (2011) pracoval český salesián Jan Med. V současné době vytvářejí místní salesiáni díla pro děti a mládež v těchto indických státech:
Arunachal, Pradesh, Nagaland, Manipur a Severní Assam.
Čeští dobrovolníci se vzhledem k obtížnému právnímu přístupu do těchto zemí zapojují pouze v oblasti Severního Assamu. Více info (anglicky): www.donboscodimapur.org

Více informací.

 

Podívejte se na fotogalerie a webové stránky našich bývalých i současných dobrovolníků v Indii! Zde se můžete dozvědět více o jejich službě:

2005/6 Jana Švecová - Bangalore (jižní Indie): www.sveci.signaly.cz
2006/7 Eva Slabá - Deodurga (jižní Indie)
2007/8 Marie a Jaroslav Chrástečtí - Davangere (jižní Indie) www.chrastenka.cz
2008/9 Míša Rybová - Ajjanahalli (jižní Indie): www.signaly.cz/rybivylety
2008/9 Andrea Musilová - Ajjanahalli (jižní Indie)
2008/9 Pavel Marčík - Hospet (jižní Indie)
2008/9 Ondřej Bílý - Hospet (jižní Indie):  www.signaly.cz/bilyondrej
2009/10
Karel a Marie Dvořákovi - Deodurga (jižní Indie)
www.kdvorak.wz.cz
2010/11 Janka Jurigová - Golaghat (SV Indie): www.nikita.signaly.cz
2010/11 Maruška Polívková - Golaghat (SV Indie): www.maggi.mijo.cz

DMS pro Adopci nablízko!

Projekt Adopci nablízko můžete podpořit prostřednictvím služby DMS, kterou zajišťuje Fórum dárců.

Jak přesně dárcovskou SMS poslat pro jednorázový příspěvek

Do textové zprávy napište: DMS ADOPCENABLIZKO 30
Cena této DMS je 30 Kč

DMS ADOPCENABLIZKO 60
Cena této DMS je 60 Kč

DMS ADOPCENABLIZKO 90
Cena této DMS je 90 Kč

Zprávu zašlete na tel. číslo: 87 777 


Jak přesně dárcovskou SMS poslat pro dlouhodobou podporu

DMS TRV ADOPCENABLIZKO 30
Cena této DMS je 30 Kč měsíčně.

DMS TRV ADOPCENABLIZKO 60
Cena této DMS je 60 Kč měsíčně.

DMS TRV ADOPCENABLIZKO 90
Cena této DMS je 90 Kč měsíčně.

Zprávu zašlete na tel. číslo: 87 777 

Více informací naleznete na www.darcovskasms.cz.

Pomáhejte s námi

Staňte se členem Klubu přátel a pomáhejte se námi!

   • 860 Kč - přípravný víkend pro jednoho dobrovolníka

   • 320 Kč - den práce dobrovolníka v Indii
    o        V Indii momentálně pomáhá: Martina Švehláková (jih)

 • 650 Kč - 2 týdny pojištění pro jednoho dobrovolníka v Zambii:

         o       V Zambii momentálně pomáhá: Marie Procházková, v Indii Jakub Honěk a v Bulharsku  Václav Jakubíček, Dorota Sedláčková, Jan Tomiga a Kateřina Váňová. 

  Registrujte se ZDE......

  ... a pomáhejte s námi!