Dobrovolná služba v Zambii

ZMB Více-provincie Marie Pomocnice křesťanů (Salesiáni Dona Boska)

Salesiáni této provincie otevírají vzdělávací a výchovná centra v Zambii, Zimbabwe, Namibii a Malawi. Patří k nim školy, technická učiliště, internáty i farnosti. Naši dobrovolníci jsou vítaní ve všech těchto zemích zejména jako učitelé v technických učilištích, jejichž provoz je zde velmi organizačně i finančně náročný.

Více informací.

City of Hope, Lusaka (sestry salesiánky)

Sestry salesiánky otevřely dveře tohoto projektu v roce 1995. Toto dílo v  Lusace hlavním městě Zambie, zahrnuje mnoho aktivit: otevřená komunitní škola, oratoř, technické učiliště pro dívky, farma a domov pro dívky v ohrožení.

Více informací.

DMS pro Adopci nablízko!

Projekt Adopci nablízko můžete podpořit prostřednictvím služby DMS, kterou zajišťuje Fórum dárců.

Jak přesně dárcovskou SMS poslat pro jednorázový příspěvek

Do textové zprávy napište: DMS ADOPCENABLIZKO 30
Cena této DMS je 30 Kč

DMS ADOPCENABLIZKO 60
Cena této DMS je 60 Kč

DMS ADOPCENABLIZKO 90
Cena této DMS je 90 Kč

Zprávu zašlete na tel. číslo: 87 777 


Jak přesně dárcovskou SMS poslat pro dlouhodobou podporu

DMS TRV ADOPCENABLIZKO 30
Cena této DMS je 30 Kč měsíčně.

DMS TRV ADOPCENABLIZKO 60
Cena této DMS je 60 Kč měsíčně.

DMS TRV ADOPCENABLIZKO 90
Cena této DMS je 90 Kč měsíčně.

Zprávu zašlete na tel. číslo: 87 777 

Více informací naleznete na www.darcovskasms.cz.

Pomáhejte s námi

Staňte se členem Klubu přátel a pomáhejte se námi!

   • 860 Kč - přípravný víkend pro jednoho dobrovolníka

   • 320 Kč - den práce dobrovolníka v Indii
    o        V Indii momentálně pomáhá: Martina Švehláková (jih)

 • 650 Kč - 2 týdny pojištění pro jednoho dobrovolníka v Zambii:

         o       V Zambii momentálně pomáhá: Marie Procházková, v Indii Jakub Honěk a v Bulharsku  Václav Jakubíček, Dorota Sedláčková, Jan Tomiga a Kateřina Váňová. 

  Registrujte se ZDE......

  ... a pomáhejte s námi!