Pro firmy - CRS

Společenská odpovědnost firmy je stále významnějším faktorem při získávání přízně zákazníků i loajality zaměstnanců. Možnost pomoci ohroženým dětem a mladým lidem skrze dobrovolníky a spolu s tím podpořit sounáležitost zaměstnanců s činností firmy nabízí Adopce nablízko.

Jakým způsobem může firma pomoci?

Nabídnout zaměstnancům jako jeden z bonusů možnost podpořit ohrožené děti a mládež pravidelnou měsíční částkou (50, 100 nebo 250 Kč), s tím, že stejnou částkou přispěje i firma a podporu tak zdvojnásobí.

Co Vám tato forma CSR může přinést?

 • šíření dobrého jména firmy
 • nový benefit pro zaměstnance
 • vědomí zaměstnanců o společně vykonaném díle
 • zvýšení loajality zaměstnanců
 • zvýšení loajality zákazníků a veřejnosti
 • dobrý pocit z pomoci dobré věci

Co Vám konkrétně můžeme nabídnout:

 • možnost využít tento projekt ve zprávách o sociální zodpovědnosti firmy a pro PR a marketingové účely firmy
 • uveřejnění loga sponzora na webových stránkách Adopce nablízko
 • uvedení jména sponzora v příslušných tiskových zprávách
 • šíření dobrého jména sponzora při vhodných příležitostech
 • pravidelné informace o projektu, fotografie a dobře medializovatelné téma pro Vaše CSR
 • potvrzení o daru Vám i Vašim zaměstnancům
 • pro firmy, které se intenzivněji zapojí uveřejnění loga sponzora v nové sadě letáků Adopce nablízko, které budou distribuovány po celé ČR

V případě zájmu a pro jakékoliv bližší informace kontaktujte prosím Mgr. Lenku Prasličákovou, tel.: 734 435 487, email: sadba@sadba.org.

DMS pro Adopci nablízko!

Projekt Adopci nablízko můžete podpořit prostřednictvím služby DMS, kterou zajišťuje Fórum dárců.

Jak přesně dárcovskou SMS poslat pro jednorázový příspěvek

Do textové zprávy napište: DMS ADOPCENABLIZKO 30
Cena této DMS je 30 Kč

DMS ADOPCENABLIZKO 60
Cena této DMS je 60 Kč

DMS ADOPCENABLIZKO 90
Cena této DMS je 90 Kč

Zprávu zašlete na tel. číslo: 87 777 


Jak přesně dárcovskou SMS poslat pro dlouhodobou podporu

DMS TRV ADOPCENABLIZKO 30
Cena této DMS je 30 Kč měsíčně.

DMS TRV ADOPCENABLIZKO 60
Cena této DMS je 60 Kč měsíčně.

DMS TRV ADOPCENABLIZKO 90
Cena této DMS je 90 Kč měsíčně.

Zprávu zašlete na tel. číslo: 87 777 

Více informací naleznete na www.darcovskasms.cz.

Pomáhejte s námi

Staňte se členem Klubu přátel a pomáhejte se námi!

   • 860 Kč - přípravný víkend pro jednoho dobrovolníka

   • 320 Kč - den práce dobrovolníka v Indii
    o        V Indii momentálně pomáhá: Martina Švehláková (jih)

 • 650 Kč - 2 týdny pojištění pro jednoho dobrovolníka v Zambii:

         o       V Zambii momentálně pomáhá: Marie Procházková, v Indii Jakub Honěk a v Bulharsku  Václav Jakubíček, Dorota Sedláčková, Jan Tomiga a Kateřina Váňová. 

  Registrujte se ZDE......

  ... a pomáhejte s námi!