Proč nás podpořit?

Nejvíce roste ten, kdo pomáhá růst druhým. Toto heslo je náplní naší činnosti. Chceme pomáhat mladým lidem tím, že je učíme pomáhat druhým. Snažíme se, aby mladý člověk našel a převzal odpovědnost za svůj život. Jsme si však vědomi toho, že odpovědnost k sobě samému lze nalézt přijetím zodpovědnosti za druhé. To jsou důvody, proč zapojujeme mladé do dobrovolnických aktivit, snažíme se jim být nápomocni při volbě jejich životního povolání. Nic však nemůžeme podnikat bez Vás – našich dobrodinců a dárců.

  

Jak můžete pomoci?

Dary ze zahraničí v EUR

    -

více informací v přehledu bankovních účtů Sadby

   .

Srdečně děkujeme všem, kteří spolu s námi tvoří dílo Dona Boska, přesahující naše hranice.

Všem dárcům, kteří darovali souhrnně za daný kalendářní rok min. 1000 Kč, automaticky vystavíme potvrzení o daru pro odpočet ze základu daně na začátku ledna následujícího roku.

Jednorázový finanční dar

    • Nejsnáze přes on-line formulář na přislíbení daru, lze zvolit i podporovaný účel.
    • Finanční převod na číslo účtu: 2000044192/2010 vedený u Fio banky, nulové poplatky za příchozí platby.
    • Pokud nemáte přidělený variabilní symbol pro rozpoznání dárce, do zprávy pro příjemce uveďte, prosíme, svoje jméno a adresu pro pozdější zaslání potvrzení o daru a poděkování.

Trvalý platební příkaz

    • Nejsnáze přes on-line formulář na přislíbení daru, lze zvolit i podporovaný účel.
    • Trvalý platební příkaz na číslo účtu: 2000044192/2010 vedený u Fio banky, nulové poplatky za příchozí platby.
    • Pokud nemáte přidělený variabilní symbol pro rozpoznání dárce, do zprávy pro příjemce uveďte, prosíme, svoje jméno a adresu pro pozdější zaslání potvrzení o daru a poděkování. I malá pravidelně zasílaná částka může výrazně pomoci.

Sponzorský dar

     • Možná znáte ve svém okolí firmu nebo živnostníka, kteří by skrze nás rádi pomohli dětem a mládeži. Pokud víte o někom takovém, zprostředkujte nám na něj kontakt nebo si pro něj u nás vyzvedněte propagační materiály.

Věcný dar

     • Věcným darem mohou být sportovní, výtvarné, herní, turistické potřeby či potraviny  - tedy potřeby pro práci s mládeží. Případě kancelářské pro zabezpečení činnosti organizace. Před poskytnutím daru prosíme o předchozí domluvu.

Dobrovolná pomoc

     • Můžete se zapojit do řad našich dobrovolníků nebo pomoci v Sadbě při administraci projektů (administrativa, programování, přednášky, rozesílání dopisů, psaní projektů…).

Modlitba

     • Bez Vašich modliteb se neobejdeme a děkujeme za ně.

Propagace a působní na vlivné lidi

     • Pomoci můžete propagací naší práce s mládeží a účinnosti salesiánského výchovného stylu.

Zanechání závěti

     • Dle české legislativy se může každý občan během svého života rozhodnout, kdo a co po něm bude dědit. Salesiánská asociace Dona Boska nabízí tuto možnost lidem, kteří by chtěli svůj majetek (nebo jeho část) odkázat podporu dětí a mládeže, kterou Salesiánská asociace Dona Boska provádí. Odkázat lze movitý i nemovitý majetek (dům, auto, umělecká díla, autorská práva, pojistku nebo peníze).
     • Jak sepsat závěť: Zůstavitel (dárce) může závěť buď napsat vlastní rukou, nebo ji zřídit v jiné písemné formě za účasti svědků nebo ve formě notářského zápisu.
     • Vlastnoruční závěť musí být celým svým obsahem zůstavitelem vlastnoručně napsána a na závěr podepsána s uvedením dne, měsíce a roku, kdy byla podepsána.
     • Pokud jde o závěť, která je napsána jiným způsobem, např. na počítači, rukou někoho jiného, musí být zůstavitelem, který může číst a psát, podepsána. Podmínkou platnosti je však přibrání dvou svědků, kteří jsou způsobilí k právním úkonům a nejsou povoláni k závěti zákonným dědicem či osobou jim blízkou.
     • Pokud jde o závěť ve formě notářského zápisu, je postup při zřizování této listiny upraven v ustanoveních § 62 až 71 notářského řádu. O sepsání závěti formou notářského zápisu může být požádán kterýkoli notář. Notářský zápis zůstane v úschově u notáře, u něhož byl sepsán.
     • Před samotným sepsáním závěti je vhodné věc konzultovat se Salesiánskou asociací Dona Boska.

Potvrzení o daru

Všem dárcům, kteří darovali souhrnně za daný kalendářní rok min. 1000 Kč, automaticky vystavíme potvrzení o daru pro odpočet ze základu daně na začátku ledna následujícího roku.

     • Dárcům, na které máme kontakt, ho automaticky zašleme.
     • Dárci, na které kontakt nemáme, o něj mohou požádat s uvedením svých kontaktních údajů na sadba@sadba.org.

 

DMS pro Adopci nablízko!

Projekt Adopci nablízko můžete podpořit prostřednictvím služby DMS, kterou zajišťuje Fórum dárců.

Jak přesně dárcovskou SMS poslat pro jednorázový příspěvek

Do textové zprávy napište: DMS ADOPCENABLIZKO 30
Cena této DMS je 30 Kč

DMS ADOPCENABLIZKO 60
Cena této DMS je 60 Kč

DMS ADOPCENABLIZKO 90
Cena této DMS je 90 Kč

Zprávu zašlete na tel. číslo: 87 777 


Jak přesně dárcovskou SMS poslat pro dlouhodobou podporu

DMS TRV ADOPCENABLIZKO 30
Cena této DMS je 30 Kč měsíčně.

DMS TRV ADOPCENABLIZKO 60
Cena této DMS je 60 Kč měsíčně.

DMS TRV ADOPCENABLIZKO 90
Cena této DMS je 90 Kč měsíčně.

Zprávu zašlete na tel. číslo: 87 777 

Více informací naleznete na www.darcovskasms.cz.

Pomáhejte s námi

Staňte se členem Klubu přátel a pomáhejte se námi!

   • 860 Kč - přípravný víkend pro jednoho dobrovolníka

   • 320 Kč - den práce dobrovolníka v Indii
    o        V Indii momentálně pomáhá: Martina Švehláková (jih)

 • 650 Kč - 2 týdny pojištění pro jednoho dobrovolníka v Zambii:

         o       V Zambii momentálně pomáhá: Marie Procházková, v Indii Jakub Honěk a v Bulharsku  Václav Jakubíček, Dorota Sedláčková, Jan Tomiga a Kateřina Váňová. 

  Registrujte se ZDE......

  ... a pomáhejte s námi!