CELONÁRODNÍ SOUTĚŽ s Adopcí nablízko a salesiánskými dobrovolníky

CELONÁRODNÍ SOUTĚŽ s Adopcí nablízko a salesiánskými dobrovolníky
3. července 2013

Kupte si balónek na pomoc misiím během červencových Velehradských slavností,  nebo vstupte do Klubu přátel SADBY a vyhrajte hodnotné ceny!

U příležitosti oslav 1150. výročí příchodu věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje bude slavnostně vysláno 12 misijních dobrovolníků. Myšlenka vyslání během velehradských slavností bude podpořena akcí organizovanou Adopcí nablízko s názvem „Balónkem na pomoc“. Do ní se může zapojit kterýkoliv návštěvník Dnů lidí dobré vůle zakoupením balónku s logem Adopce nablízko a Velehradských slavností.

 • Každý, kdo si zakoupí balónek na Velehradských slavnostech (4.7.2013) a přihlásí se do webové aplikace nebo vyplní a odevzdá soutěžní tiket, bude automaticky zařazen do soutěže Adopce nablízko o věcné ceny!
 • Do soutěže budou dále zařazeni ti, kteří se během července 2013 zaregistrují v Klubu Přátel a tipnou si soutěžní otázku.

Více informací ZDE.

Pravidla soutěže Adopce nablízko 2013

I. VŠEOBECNÉ INFORMACE

  1. Soutěž pořádá Salesiánská asociace Dona Boska (SADBA)

  2. Soutěž má dvě nezávislé části, do kterých je možné se nezávisle zapojit. Každá z částí má své vyhodnocení a své ceny.

II. VLASTNÍ SOUTĚŽ

  1. První část soutěže “BALONKEM NA POMOC“se uskuteční na Velehradě v čtvrtek 4. 7. 2013. Celé odpoledně před Koncertem lidí dobré vůle bude možné zakoupit za 30 Kč “balónek na pomoc”, který bude obsahovat soutěžní kupón se soutěžní otázkou: “Tipněte si, kolik se na Velehradě prodá balónků na pomoc!”. Vyplněnou odpověď je nutné do 19:30 odevzdat do sběrných uren, které budou po tomto čase zapečetěny.

  2. Druhá část soutěže “SPOLEČNĚ POMÁHÁME” se uskuteční přes internet během celého července 2013. Každý, kdo se zaregistruje do 31. 7. 2013 do Klubu Přátel na http://archiv.adopcenablizko.cz/podpora-adopce-nablizko/ a vyplní odpověď na soutěžní otázku: “Tipněte si, kolik lidí se zapojí do celé soutěže Adopce nablízko!” (tj. do obou jejích částí). Do této části soutěže budou také zařazeni ti, kteří potvrdí své členství v Klubu přátel.

III. SOUTĚŽÍCÍ

  1. Účastníkem soutěže může být každý, kdo splní pravidla soutěže.

  2. Do každé z částí soutěže se každý soutěžící může přihlásit pouze jednou v průběhu trvání celé soutěže.

  3. Každý soutěžící je povinen vyplnit pravdivě údaje v registračním formuláři soutěže. Soutěžící vyplněním údajů ve formuláři souhlasí s pravidly soutěže a se zpracováním svých poskytnutých osobních údajů za účelem vyhodnocení soutěže a informovanosti v rámci salesiánského díla. Souhlas je udělován dobrovolně.

IV. ODMĚNY

  1. Soutěž obsahuje dvě nezáviské sady cen pro každou z částí soutěže.

  2. Výhercem se stávají ti, kdo nejsprávnějši odpověděli na soutěžní otázku té které části soutěže. V případě stejně přesných odpovědí rozhodne o pořadí los.

  3. Pokud se výhercem stane osoba mladší 18ti let, bude jí poskytnuta nejvyšší vhodná výhra, které odpovídá jejímu věku.

  4. Odměny první části na Velehradě:

1. Cena: Dvoudenní zájezd s půjčovnou Dronte

2. Cena: Kapesní multimediální přehrávač Sencor SPV 4502

3. Cena: Poukaz na 5 vstupů do kryosauny + 5 x vstup na kruhový trénink

4. Cena: Jednodenní zájezd s půjčovnou Dronte

5. Cena: Poukaz na 1 x vstup do kryosauny + 1 x vstup na kruhový trénink

6. Cena: Poukaz na 1 x vstup do kryosauny + 1 x vstup na kruhový trénink

7. Cena: Balíček 5 knih od nakladatelství Portál

8. Cena: Balíček 5 knih od nakladatelství Portál

9. Cena: Balíček 5 knih od nakladatelství Portál

10. Cena: Zajímavá kniha od nakladatelství Portál

  1. Odměny druhé části přes internet:

1. Cena: Dvoudenní zájezd s půjčovnou Dronte

2. Cena: Kapesní multimediální přehrávač Sencor SPV 4502

3. Cena: Jednodenní zájezd s půjčovnou Dronte

4. Cena: Poukaz v hodnotě 1 000 Kč do prodejny jízdních kol EURO BIKE Praha

5. Cena: Poukaz na 1 x vstup do kryosauny + 1 x vstup na kruhový trénink

6. Cena: Poukaz na 1 x vstup do kryosauny + 1 x vstup na kruhový trénink

7. Cena: Poukaz na 1 x vstup do kryosauny + 1 x vstup na kruhový trénink

8. Cena: Balíček 5 knih od nakladatelství Portál

9. Cena: Balíček 5 knih od nakladatelství Portál

10. Cena: Zajímavá kniha od nakladatelství Portál

  1. Odpovědi na soutěžní otázky se budou zpracovávat na začátku srpna 2013. Výherci budou známi nejpozději 8. 8. 2013 a zveřejněni na archiv.sadba.org/soutez.

  2. Uvedení nepravdivých údajů je důvodem ke ztrátě nároku na odměnu.

  3. Soutěžící, který získá nárok na odměnu, dostane informaci o výhře a způsobu jejího převzetí na kontakt, uvedený v registračním formuláři .

  4. Soutěžní výhry nelze vyplatit v hotovosti ani vymáhat právní cestou.

  5. Provozovatel si vyhrazuje právo změny výhry. V případě změny výhry musí být náhradní výhra ve srovnatelné hodnotě jako výhra původní.

V. DALŠÍ USTANOVENÍ

  1. V případě hrubého porušení pravidel soutěže si provozovatel vyhrazuje právo vyloučit daného soutěžícího ze soutěže, případně po něm požadovat náhradu vzniklé škody.

  2. V případě zásadního porušení regulérnosti soutěže či zaviněním třetí osoby si provozovatel vyhrazuje právo zcela zrušit určitou část soutěže a po úvaze pokračovat v pořádání soutěže jinou formou. Tyto informace budou oznámeny na internetové stránce archiv.sadba.org/soutez a zaregistrovaným soutěžícím na jejich e-mailové adresy. V případě velmi závažných okolností si provozovatel vyhrazuje právo předčasně ukončit soutěž celou. Provozovatel prohlašuje, že průběh soutěže zabezpečí prostředky obvyklými a přiměřenými pro podobný typ soutěží.

DMS pro Adopci nablízko!

Projekt Adopci nablízko můžete podpořit prostřednictvím služby DMS, kterou zajišťuje Fórum dárců.

Jak přesně dárcovskou SMS poslat pro jednorázový příspěvek

Do textové zprávy napište: DMS ADOPCENABLIZKO 30
Cena této DMS je 30 Kč

DMS ADOPCENABLIZKO 60
Cena této DMS je 60 Kč

DMS ADOPCENABLIZKO 90
Cena této DMS je 90 Kč

Zprávu zašlete na tel. číslo: 87 777 


Jak přesně dárcovskou SMS poslat pro dlouhodobou podporu

DMS TRV ADOPCENABLIZKO 30
Cena této DMS je 30 Kč měsíčně.

DMS TRV ADOPCENABLIZKO 60
Cena této DMS je 60 Kč měsíčně.

DMS TRV ADOPCENABLIZKO 90
Cena této DMS je 90 Kč měsíčně.

Zprávu zašlete na tel. číslo: 87 777 

Více informací naleznete na www.darcovskasms.cz.

Pomáhejte s námi

Staňte se členem Klubu přátel a pomáhejte se námi!

   • 860 Kč - přípravný víkend pro jednoho dobrovolníka

   • 320 Kč - den práce dobrovolníka v Indii
    o        V Indii momentálně pomáhá: Martina Švehláková (jih)

 • 650 Kč - 2 týdny pojištění pro jednoho dobrovolníka v Zambii:

         o       V Zambii momentálně pomáhá: Marie Procházková, v Indii Jakub Honěk a v Bulharsku  Václav Jakubíček, Dorota Sedláčková, Jan Tomiga a Kateřina Váňová. 

  Registrujte se ZDE......

  ... a pomáhejte s námi!