Dobrovolníci Adopce nablízko byli vysláni do tří kontinentů světa

Dobrovolníci Adopce nablízko byli vysláni do tří kontinentů světa
14. června 2015

Jedenáct dobrovolníků salesiánského dobrovolnického programu Adopce nablízko bylo v neděli ve svátek sv. Antonína dne 14. 6. 2015 vysláno do zemí Zambie, Indie a Bulharska. V těchto zemích věnují obvykle rok svého života dětem a mladým lidem. Místem akce se stal hudební festival Slezská lilie v Ostravě, jehož součástí byla nedělní bohoslužba, při níž představený salesiánů páter Petr Vaculík dobrovolníky slavnostně vyslal.

Provinciál Petr Vaculík vyslal při bohoslužbě na festivalu Slezská lilie jedenáct dobrovolníků mířících pomáhat chudým a znevýhodněným dětem do salesiánských děl v Zambii, Indii a Bulharsku. Bohoslužba začala příchodem a představením na pódiu všech nových dobrovolníků před návštěvníky mše svaté. Myšlenku vyslání nových misijních dobrovolníků podpořil svým následným kázáním Marian Kuffa, slovenský kněz z Popradu. V promluvě mluvil o lásce. Co je láska poznáme tak, že se budeme obětovat pro druhé, budeme dávat. Láskou prokazujeme dobro druhým. A to se právě noví dobrovolníci chystají udělat – pomáhat těm, kteří to nejvíce potřebují, a to ať jsou to malí afričtí Zambijci, Indové nebo bulharští Romové. Všichni z nich potřebují jejich podporu. Po kázání dobrovolníci nastoupili před pódium a za ně si stoupli jejich patroni, lidé, kteří jim budou těmi nejbližšími v době, kdy budou vykonávat svou službu daleko od domova. Dobrovolníci se na ně mohou kdykoli obrátit a řešit s nimi radosti i těžkosti své služby. Patroni svým svěřencům předali hořící svíčku, aby se pro mladé lidi, kteří hledali nebo ztratili smysl života, stali hlasateli Radostné zvěsti Ježíše Krista, nádobu, aby nezapomněli dolévat živou vodu do nádob svého života, a kříž, aby uměli radostně a trpělivě nést všechny těžkosti, které jim nastanou.

Během 8 přípravných víkendů probíhajících v průběhu jednoho školního roku připravil program Adopce nablízko dobrovolníky na nejdůležitější situace, které je mohou potkat a poskytl informace, které je potřebné znát. Za celým projektem stojí Salesiánská asociace Dona Boska, která se školením a následným vysíláním dobrovolníků zabývá. Adopcí nablízko se rozumí „adopce dobrovolníka“, který je pro nás blízkým a skrze něhož můžeme pomáhat daleko. Skrze tento projekt bylo během 10 let vysláno již přes 150 dobrovolníků, kteří odpracovali přes 300 000 hodin v 18 různých částech světa.

                                               Lenka Prasličáková

Související galerie

DMS pro Adopci nablízko!

Projekt Adopci nablízko můžete podpořit prostřednictvím služby DMS, kterou zajišťuje Fórum dárců.

Jak přesně dárcovskou SMS poslat pro jednorázový příspěvek

Do textové zprávy napište: DMS ADOPCENABLIZKO 30
Cena této DMS je 30 Kč

DMS ADOPCENABLIZKO 60
Cena této DMS je 60 Kč

DMS ADOPCENABLIZKO 90
Cena této DMS je 90 Kč

Zprávu zašlete na tel. číslo: 87 777 


Jak přesně dárcovskou SMS poslat pro dlouhodobou podporu

DMS TRV ADOPCENABLIZKO 30
Cena této DMS je 30 Kč měsíčně.

DMS TRV ADOPCENABLIZKO 60
Cena této DMS je 60 Kč měsíčně.

DMS TRV ADOPCENABLIZKO 90
Cena této DMS je 90 Kč měsíčně.

Zprávu zašlete na tel. číslo: 87 777 

Více informací naleznete na www.darcovskasms.cz.

Pomáhejte s námi

Staňte se členem Klubu přátel a pomáhejte se námi!

   • 860 Kč - přípravný víkend pro jednoho dobrovolníka

   • 320 Kč - den práce dobrovolníka v Indii
    o        V Indii momentálně pomáhá: Martina Švehláková (jih)

 • 650 Kč - 2 týdny pojištění pro jednoho dobrovolníka v Zambii:

         o       V Zambii momentálně pomáhá: Marie Procházková, v Indii Jakub Honěk a v Bulharsku  Václav Jakubíček, Dorota Sedláčková, Jan Tomiga a Kateřina Váňová. 

  Registrujte se ZDE......

  ... a pomáhejte s námi!