Začátek přípravy na misijní dobrovolnictví se blíží - staň se dobrovolníkem i Ty!

Začátek přípravy na misijní dobrovolnictví se blíží - staň se dobrovolníkem i Ty!
29. srpna 2013

O víkendu

11. - 13. října 2013 začíná příprava nového ročníků dobrovolníků salesiánského projektu Adopce nablízko. Ti budou po dobu měsíce až jednoho roku pomáhat v salesiánských dílech pro znevýhodněné děti v Indii, Mexiku, Bulharsku, Německu, Kongu a dalších zemích světa. Přihlašování stále probíhá!
Mladí lidé mezi 18 a 35 lety odjíždějí do světa v rámci projektu Adopce nablízko (program Cagliero – salesiánský volontariát), který realizuje 
Salesiánská asociace Dona Boska (SADBA).
 
 V cílových zemích se dobrovolníci podílejí:
 
 • na výuce dětí, jejich doučování a formaci,
 • na přípravě volnočasových aktivit,
 • na pomoci s administrativou,
 • na celkovém projektu místní komunity salesiánů či sester salesiánek,
 • aj. - na výuce hry na hudební nástroje, výtvarné výchovy, kurzů.. (záleží na profilu dobrovolníka).
  O zkušenostech a zážitcích salesiánských misijních dobrovolníků se dočtete ZDE.

Před odjezdem musí každý z dobrovolníků absolvovat povinnou přípravu. Sestává se z osmi víkendových setkání během školního roku a zkušební praxe v některém salesiánském středisku mládeže - více informací o připravných víkendech ZDE.

Podmínky účasti:

 • 18 - 35 let,
 • zralá motivace,
 • zkušenost v práci s dětmi nebo alespoň touha ji získat během přípravy,
 • přiměřený zdravotní stav,
 • znalost jazyka dané země,
 • otevřenost k práci a životě v křesťanském prostředí.
Zájemci o přípravu na salesiánské misijní dobrovolnictví ve šk. roce 2013/14 se mohou hlásit přímo v e-learningu našeho nového kurzu. V něm je také umístěn vstupní dotazník a další potřebné informace. Klíč ke vstupu můžete získat na cagliero@sadba.org či tel. 732 951 497.
 

DMS pro Adopci nablízko!

Projekt Adopci nablízko můžete podpořit prostřednictvím služby DMS, kterou zajišťuje Fórum dárců.

Jak přesně dárcovskou SMS poslat pro jednorázový příspěvek

Do textové zprávy napište: DMS ADOPCENABLIZKO 30
Cena této DMS je 30 Kč

DMS ADOPCENABLIZKO 60
Cena této DMS je 60 Kč

DMS ADOPCENABLIZKO 90
Cena této DMS je 90 Kč

Zprávu zašlete na tel. číslo: 87 777 


Jak přesně dárcovskou SMS poslat pro dlouhodobou podporu

DMS TRV ADOPCENABLIZKO 30
Cena této DMS je 30 Kč měsíčně.

DMS TRV ADOPCENABLIZKO 60
Cena této DMS je 60 Kč měsíčně.

DMS TRV ADOPCENABLIZKO 90
Cena této DMS je 90 Kč měsíčně.

Zprávu zašlete na tel. číslo: 87 777 

Více informací naleznete na www.darcovskasms.cz.

Pomáhejte s námi

Staňte se členem Klubu přátel a pomáhejte se námi!

   • 860 Kč - přípravný víkend pro jednoho dobrovolníka

   • 320 Kč - den práce dobrovolníka v Indii
    o        V Indii momentálně pomáhá: Martina Švehláková (jih)

 • 650 Kč - 2 týdny pojištění pro jednoho dobrovolníka v Zambii:

         o       V Zambii momentálně pomáhá: Marie Procházková, v Indii Jakub Honěk a v Bulharsku  Václav Jakubíček, Dorota Sedláčková, Jan Tomiga a Kateřina Váňová. 

  Registrujte se ZDE......

  ... a pomáhejte s námi!