Salesiánská asociace Dona Boska, z.s.

Většinu aktivit pro mladé realizuje Salesiánská asociace Dona Boska, z.s. - SADBA.

SADBA je partou nadšenců zapálených pro práci s dětmi a mládeží, kterým není lhostejné, že jsou na světě, ať už v Čechách či jinde, mladí lidé, kteří potřebují pomoc. Hlavní náplní je školení dobrovolníků, kteří jsou pak vysláni do salesiánských středisek v ČR i v zahraničí, kde poskytují dětem a mladým lidem smysluplné využití volného času, vzdělání, svůj čas a lásku. SADBA tak skrze tyto dobrovolníky pomáhá nejen těmto dětem, ale i dobrovolníkům samotným v jejich osobním rozvoji a společnosti, ve které dobrovolníci působí při výkonu své dobrovolné služby, a také po jejím ukončení.

S dobrovolnictvím a koordinací dobrovolníků máme velké zkušenosti také proto, že velká většina práce v SADBĚ probíhá na dobrovolnické bázi. Tak se díky stovkám ochotných rukou, nohou a hlav mohou po celém světe odehrávat malé i velké zázraky...

Poslání SADBY

 • Výchova a vzdělávání dobrovolníků a dalších pracovníků.
 • Propojování salesiánských aktivit pro děti a mladé v rámci ČR.
 • Národní a mezinárodní akce.

Oficiální informace

Salesiánská asociace Dona Boska (dále jen SADBA) je zapsaný spolek, registrovaný MV ČR pod. č. VS/1-1/61414/05-R, ze dne 26.7.2005, založený za účelem podpory výchovy dětí a mládeže k etickým hodnotám v salesiánském stylu. Sdružuje převážně právnické osoby, jako jsou salesiánská střediska mládeže, za účelem společných nadstřediskových projektů. Salesiánská provincie Praha, která je také členem SADBY, je garantem této činnosti.

Představenstvo

 • Ing. Mgr. Jaroslav Vracovský
 • Mgr. Ing. Pavel Ženíšek

Statutární zástupce

 • Mgr. Ing. Pavel Ženíšek

Adresa

Salesiánská asociace Dona Boska
Kobyliské nám. 1000/1, 182 00 Praha 8 - Kobylisy
tel. 283 029 225, 734 435 487, email: sadba@sadba.org
IČO: 27006131, bankovní spojení: 2000044192/2010

Další informace

   Více informací můžete najít na

webových stránkách SADBY

  .

DMS pro Adopci nablízko!

Projekt Adopci nablízko můžete podpořit prostřednictvím služby DMS, kterou zajišťuje Fórum dárců.

Jak přesně dárcovskou SMS poslat pro jednorázový příspěvek

Do textové zprávy napište: DMS ADOPCENABLIZKO 30
Cena této DMS je 30 Kč

DMS ADOPCENABLIZKO 60
Cena této DMS je 60 Kč

DMS ADOPCENABLIZKO 90
Cena této DMS je 90 Kč

Zprávu zašlete na tel. číslo: 87 777 


Jak přesně dárcovskou SMS poslat pro dlouhodobou podporu

DMS TRV ADOPCENABLIZKO 30
Cena této DMS je 30 Kč měsíčně.

DMS TRV ADOPCENABLIZKO 60
Cena této DMS je 60 Kč měsíčně.

DMS TRV ADOPCENABLIZKO 90
Cena této DMS je 90 Kč měsíčně.

Zprávu zašlete na tel. číslo: 87 777 

Více informací naleznete na www.darcovskasms.cz.

Pomáhejte s námi

Staňte se členem Klubu přátel a pomáhejte se námi!

   • 860 Kč - přípravný víkend pro jednoho dobrovolníka

   • 320 Kč - den práce dobrovolníka v Indii
    o        V Indii momentálně pomáhá: Martina Švehláková (jih)

 • 650 Kč - 2 týdny pojištění pro jednoho dobrovolníka v Zambii:

         o       V Zambii momentálně pomáhá: Marie Procházková, v Indii Jakub Honěk a v Bulharsku  Václav Jakubíček, Dorota Sedláčková, Jan Tomiga a Kateřina Váňová. 

  Registrujte se ZDE......

  ... a pomáhejte s námi!