TZ: Adopce nablízko vysílá další dobrovolníky do světa

TZ: Adopce nablízko vysílá další dobrovolníky do světa
9. června 2015

Nezištnost, touha pomoci potřebným a připravenost strávit až jeden rok v neznámé zemi. Těmito vlastnostmi oplývají noví misijní dobrovolníci, kteří budou 14. 6. 2015 v 10:30 slavnostně vysláni na festivale Slezská lilie v Ostravě do tří světadílů: Afriky, Asie a Evropy. Jejich pomoc bude směřována mimo jiné dětem ulice a jejich alfabetizaci.  

Už po jedenácté budou v rámci projektu Adopce nablízko vysláni salesiánští misijní dobrovolníci. Jedná se o mladé lidi, kteří se chystají strávit obvykle roční službu v Indii, v Zambii a také v nejchudší zemi EU – Bulharsku. Děti i mládež v těchto oblastech pochází zejména ze sociálně slabých a neúplných rodin, nebo nemají rodinu vůbec. V Indii se misijní dobrovolníci budou prostřednictvím vzdělávání snažit o větší gramotnost populace, tzv. alfabetizaci, v Zambii pomohou mnoha dětem ulice a v Bulharsku se postarají o chudé děti v romské machale. Náplní dobrovolnické práce bude především tyto děti a mládež vzdělávat nejen prostřednictvím klasického vyučování, ale i skrze volnočasové aktivity, pomáhat jim a trávit s nimi čas.

Vyslání předchází 8 víkendů v průběhu jednoho školního roku. Na nich se dobrovolníci na službu připravují jak po vědomostní, tak i po fyzické a psychické stránce. Především si ujasní motivaci, proč jet pomáhat dětem, které nikdy neviděli, do zemí, kde nikoho neznají a ještě bez nároku na odměnu. Na pokrytí potřebných nákladů (očkování, víza, letenka, pojištění, příprava, pobyt...) se podílí jak vysílající a přijímající organizace, tak i dobrovolníci samotní. Velkou pomocí jsou dárci, kteří si „adoptují“ dobrovolníka, a tak se zapojí do jejich mise. Skrze blízkého (dobrovolníka) tak mohou pomoci stovkám nejchudších dětí, kterým se dobrovolník obvykle jeden rok s velkým nasazením věnuje v rámci některého salesiánského díla.

Projekt Adopce nablízko působí na poli dobrovolnické služby již od roku 2005. Každým rokem školí a vysílá dobrovolníky do různých částí světa, kde se snaží pomáhat těm nejpotřebnějším – chudým a sociálně znevýhodněným dětem. Vysláno bylo celkově již přes 150 dobrovolníků, kteří odpracovali přes 300 000 hodin. Příprava každého z nich je časově i finančně náročná. „Náklady na vyslání jednoho dobrovolníka se můžou vyšplhat až přes 100 tisíc korun. Přínos projektu je však mnohonásobně větší,“ uvádí P. Jaroslav Vracovský, předseda Salesiánské asociace Dona Boska, která za projektem stojí.

Více informací o projektu „Adopce nablízko“ naleznete na stránkách www.adopcenablizko.cz.

DMS pro Adopci nablízko!

Projekt Adopci nablízko můžete podpořit prostřednictvím služby DMS, kterou zajišťuje Fórum dárců.

Jak přesně dárcovskou SMS poslat pro jednorázový příspěvek

Do textové zprávy napište: DMS ADOPCENABLIZKO 30
Cena této DMS je 30 Kč

DMS ADOPCENABLIZKO 60
Cena této DMS je 60 Kč

DMS ADOPCENABLIZKO 90
Cena této DMS je 90 Kč

Zprávu zašlete na tel. číslo: 87 777 


Jak přesně dárcovskou SMS poslat pro dlouhodobou podporu

DMS TRV ADOPCENABLIZKO 30
Cena této DMS je 30 Kč měsíčně.

DMS TRV ADOPCENABLIZKO 60
Cena této DMS je 60 Kč měsíčně.

DMS TRV ADOPCENABLIZKO 90
Cena této DMS je 90 Kč měsíčně.

Zprávu zašlete na tel. číslo: 87 777 

Více informací naleznete na www.darcovskasms.cz.

Pomáhejte s námi

Staňte se členem Klubu přátel a pomáhejte se námi!

   • 860 Kč - přípravný víkend pro jednoho dobrovolníka

   • 320 Kč - den práce dobrovolníka v Indii
    o        V Indii momentálně pomáhá: Martina Švehláková (jih)

 • 650 Kč - 2 týdny pojištění pro jednoho dobrovolníka v Zambii:

         o       V Zambii momentálně pomáhá: Marie Procházková, v Indii Jakub Honěk a v Bulharsku  Václav Jakubíček, Dorota Sedláčková, Jan Tomiga a Kateřina Váňová. 

  Registrujte se ZDE......

  ... a pomáhejte s námi!